Proware module RiskManagement

Een wezenlijke vernieuwing in de nieuwe ISO9001:2015 norm is risicomanagement.
U dient uw eigen bedrijfsrisico's, die samenhangen met de kwaliteit van uw produkt of dienst, in kaart te brengen, te beoordelen en zo nodig passende maatregelen te treffen. De gebruikte methode dient u te beschrijven.

Dit kan een lastige klus zijn als u dat voor de eerste keer moet doen, maar wij willen u daar graag bij helpen. Met de praktische en geïntegreerde module RiskManagement, conform de eisen van de nieuwe versies van ISO 9001, ISO 27001 en ISO 14001.

Simpel en doelgericht

Bij de risico-analyse en –behandeling draait het om de kans en het gevolg en tot welk risico dit leidt. Deze Proware+ module geeft op een visuele manier het verband aan tussen kans, gevolg en risico. Door voor een bepaalde bedreiging in 5 gradaties de kans en het gevolg vast te leggen, kan meteen het risico worden berekend en visueel worden weergegeven. Worden maatregelen ter verlaging van het risico toegepast, dan wordt het risico simpel herberekend en vergeleken met het gewenste risico. Bekijk anders onze presentatie Risico management ISO 9001 stapsgewijs of video hieronder.

De aanpak is positief beoordeeld door diverse certificerende instanties en de Raad van Accreditatie.

Overzicht

Zonder te ‘verdrinken’ in allerlei detail-analyses, is in meerdere overzichten de doorwerking van de verschillende risico’s inzichtelijk. Doorwerking van de risico’s naar de (sub)processen, functies of locaties is mogelijk.

Restrisico

De overblijvende risico’s, het restrisico, moet worden geaccepteerd. Door de integratie met de autorisatiecyclus van Proware is dit eenvoudig geborgd. De risicobeoordeling is verder simpel periodiek uit te voeren door deze op te nemen in het revisieproces.

Riscobehandelplan

Alle maatregelen die voortvloeien uit de risicobeoordeling, komen in het risicobehandelplan. De uitvoering en bewaking van deze maatregelen worden workflowgestuurd uitgevoerd in Infoware. Wordt tijdens een periodieke beoordeling geconstateerd dat de effectiviteit van de maatregelen afwijkt, dan is het meteen zichtbaar in het risicobehandelplan.  

Creatieve klanten

Risicomanagement is op veel meer terreinen van toepassing. Verschillende klanten gebruiken de RiskManagement module ook voor de RIE - Risico Inventarisatie & Evaluatie en recent ook de DPIA - Data Protection Impact Assessment. Dit laatste is een verplicht onderdeel van de privacywetgeving AVG / GDPR bij een 'waarschijnlijk hoog risico'.

Demo

Klik voor een impressie op onderstaande video.

 


Proware+ RiskManagement in steekwoorden

 • Volledig geïntegreerde risico management tool
 • Door een visuele aanpak meer overzicht
 • Meteen een vaste methode, vereist in oa ISO9001:2015
 • Effectiviteit van toegepaste maatregelen in risicobehandelplan
 • Opvolging maatregelen volgens eigen workflow
 • Feedback effectiviteit implementatie maatregelen
 • Visuele weergave risico-niveaus
 • Risico-niveaus vanuit verschillende invalshoeken
 • Automatische hierarchie in risico-niveaus
 • Samen risico's vaststellen en beheersen
 • Autorisatiecyclus voor goedkeuring restrisico
 • Revisie-bewaking op alle risico-bronnen en het risicobehandelplan
 • In te richten als risicocarrousel
 • Lagere onderhoudslast door integratieDemo systemen:

Log automatisch in bij één van de demo systemen en ervaar hoe het werkt:Meteen beginnen

Wil je meteen beginnen? Je kunt ons managementsysteem in 60 seconden online zetten voor een 30-dagen proef. Gebruik hiervoor de Probeer nu knop. Of breng eerst het eigen risico-analyse proces op gang met een lijst van generieke risico's.

Wil je eerst meer weten, klik dan op contact en geef eventueel aan of je specifieke aandachtspunten hebt. Via schermdeling kunnen we je een demonstratie geven van deze Proware+ module. Je krijgt dan een goed beeld van de werking van Proware+ voor je risico- én kwaliteitsmanagement en je vragen kunnen direct beantwoord worden. 
Of is het meer inhoudelijk? Hoe ziet een risicomanagement proces er bijvoorbeeld uit. Geen probleem, de (gecertificeerde) medewerkers van Metaware staan klaar om je vragen te beantwoorden.