verzoeken klachten AVG GDPR

Verzoeken en klachten AVG - GDPR beheersen

Op 25 mei 2018 hebben we te maken met de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europees: GDPR – General Data Protection Regulation). Naast allerlei verplichtingen voor de verwerker hebben de betrokkene ook de mogelijkheid om een verzoeken- of klachtenprocedure te starten.
De wet beschrijft verschillende punten waar de betrokkene recht op heeft:
 

'recht van correctie, actualisatie, wissing en beperking van verwerking'

De betrokkene kan verzoeken om de nodige wijzigingen aan te laten brengen.

 

'recht van inzage'

De betrokkene kan vragen om zijn gegevens in te zien. Wel moet worden vastgesteld dat betrokkene gerechtigd is.

 

'recht van afmelden, stoppen, inperken in gebruik'

De betrokkene heeft het recht om het gebruik te stoppen en dit dien gerespecteerd te worden.

 

'recht om vergeten te worden'

De betrokkene kan vragen om (delen) van zijn verleden te vergeten.

 

'recht op extra informatie'

De betrokkene mag navragen hoe zijn gegevens worden verwerkt.

 

'recht op gegevensportabiliteit'

De betrokkene heeft het recht om zijn gegevens op te vragen met een andere verwerkingsverantwoordelijke uit te wisselen.

 

Hoe beheers je al die verzoeken en klachten? En hoe maak je de verwerking aantoonbaar?
Simpel. Begin allereerst met een praktische workflow tool als Improware. De betrokkene kan zijn verzoek of klacht direct vanaf het web indienen. Degene die intern verantwoordelijk is, krijgt vervolgens bericht en kan alles afhandelen of een actie doorzetten. Centraal zijn alle statussen beschikbaar, wat niet onbelangrijk is voor de aantoonbaarheid. Blijft iets 'hangen' dan krijgt degene die op actie staat bericht. Management behoudt het overzicht door duidelijke rapportages.

Bekijk hier de demo of zet in 60 sekonden een proefversie klaar.