checklist ISO9001 2015 checklijst

Simpele checklist voor ISO9001:2015, na alle whitepapers ...

Checklist. Waarom een checklijst? Wie zijn kwaliteitsmanagement systeem geschikt moet (moest) maken voor de nieuwe ISO 9001 norm, ISO 9001:2015 hoeft niet te klagen over informatie.
Op internet is hierover heel veel te vinden: whitepapers, adviseurs die zich aandienen, certificerende instellingen die proefaudits willen doen, ..  'Bomen - bos' verhaal dus.
Daarom hebben wij hieronder in een tabel de belangrijkste aandachtspunten als checklist gegeven. En dit passen we natuurlijk meteen toe in ons digitale kwaliteitssysteem Proware, in 60 seconden online.

Aandachtspunten - checklist ISO 9001:2015  
     
Proces Deelprocessen Nieuwe aspecten
Management proces  
 
 • Context van de organisatie
 • Leadership (speelt de directie een leidende rol in het managementsysteem?)
 
 • Directiebeoordeling
 • Context van de organisatie (Wat zijn de belangrijkste aspecten en ontwikkelingen?)
 
 • Doelstellingen en acties (verbeterproces op bedrijfsniveau)
 • Risico’s en kansen (op bedrijfsniveau en op basis context)
   
 • Doelstellingen en acties (SMART en met globale uitwerking middelen en timing acties)
   
 • Monitoren en meten (Belangrijkste KPI’s op bedrijfsniveau, inclusief analyse en actie)
   
 • Kennis (strategisch en toekomstgericht)
     
Productontwikkelings proces  
 
 • Verkoop (bepalen eisen aan het product en context)
 • Context van de organisatie (Meegenomen in specificatie)
 
 • Productontwikkeling en productwijziging
 • Risico’s en kansen (ten aanzien van product, proces en project)
 
 • Procesontwikkeling  (paragrafen 6.6 en 8.1)
 • Monitoren en meten (Proces KPI’s, Productmetingen)
   
 • Kennis (Kritische technologische kennis, nu en in de toekomst; lessons learned)
   
 • Documentatie (van het ontwikkelproces en van producten en processen)
   
 • Doelstellingen en acties ten aanzien van het proces (SMART en met uitwerking middelen en timing acties)
     
Productie, uitvoeren dienst  
 
 • Geen
 • Context van de organisatie (Meegenomen in specificatie)
   
 • Risico’s en kansen (alleen bij veranderingen)
   
 • Monitoren en meten (Proces KPI’s, Productmetingen)
   
 • Kennis (Kritische proces- en productkennis, nu en in de toekomst)
   
 • Documentatie (procesbeschrijving, instructies enz.)
   
 • Doelstellingen en acties ten aanzien van het proces (SMART en met uitwerking middelen en timing acties)
     
HRM    
 
 • Werving & selectie
 • Context van de organisatie (Arbeidsmarkt)
 
 • Inwerken
 • Risico’s en kansen (Beschikbaarheid personeel)
 
 • Competentiemanagement (meestal in beoordelingscyclus)
 • Monitoren en meten (Proces KPI’s)
 
 • Managen kritische functies
 • Kennis (Personeelsplanning, inclusief opvolging; contacten met hogescholen en universiteiten)
   
 • Documentatie (procesbeschrijving, instructies enz.)
   
 • Doelstellingen en acties ten aanzien van het proces (SMART en met uitwerking middelen en timing acties)
     
Wijzigingsproces  
 
 • Proces- en organisatiewijzigingen
 • Context van de organisatie (Mogelijke aanleiding wijzigingen)
 
 • Wijzigingen aan bedrijfsmiddelen en facilitair
 • Risico’s en kansen (Bij wijzigingen met substantiele risico’s voor dienst/product)
   
 • Monitoren en meten (Mogelijk wijzigingen aan proces KPI’s)
   
 • Kennis (Continuiteit in kritische kennis)
   
 • Documentatie (van wijzigingsproces en nieuwe situatie)
   
 • Doelstellingen en acties ten aanzien van wijzigingen (SMART en met uitwerking middelen en timing acties)
   
 • Continuiteit levering/dienstverlening tijdens de wijziging
     
Faciliteiten en productiemiddelen  
 
 • Onderhoud
 • Risico’s en kansen (ten aanzien van de beschikbaarheid en continuiteit)
 
 • Analyse beschikbaarheid
 • Doelstellingen en acties
   
 • Monitoren en meten (KPI’s als proces kritisch is voor kwaliteit product/dienst)
     
Beschreven managementsysteem  
 
 • Alle bedrijfsprocessen
 • Risico’s en kansen (Mate van documentatie afhankelijk van risico. Is dit ook de praktijk?)
 
 • Documentenbeheer
 • Norm geeft minimale eisen aan documentatie en registraties (Wordt daar aan voldaan?)
   
 • Zijn wijzigen zoals herdefinitie toepassingsgebied en vervallen directievertegenwoordiger doorgevoerd
     

Voor wie nog steeds nog steeds moeite heeft met deze nieuwe ISO 9001 norm. Zet in 60 seconden onze cloudoplossing op proef Proware klaar, een simpele en innovatieve software tool voor kwaliteitsmanagement. Nog meer? Het duurt iets langer ... maar in een paar uur hebben we ook een eigen en geschikt voorbeeld, conform ISO 9001:2015 natuurlijk.

Eerst zien, bekijk dan onze video en demo’s op de productpagina.