ibm lotus applicaties

Isoware - de IBM Lotus oplossing voor kwaliteitsmanagement

Voor elke vitale organisatie is kwaliteitsmanagement een essentieel onderdeel van de eigen activiteiten. Goed documentenbeheer van uw kwaliteitshandboek vervult hierin een spilfunctie, zodat alle medewerkers de aanwezige (kwaliteits-) documenten gezamenlijk kunnen gebruiken. Isoware biedt dé software oplossing om dit snel, efficiënt en betrouwbaar te realiseren. Voor ondersteuning bij certificering conform ISO 9001, VCA, HACCP, INK, HKZ, SAS70 of andere normen.

Isoware - software oplossing voor kwaliteitsmanagementIsoware is het levende kwaliteitssysteem van Metaware, een geïntegreerd digitaal concept voor kwaliteitsmanagement, documentenbeheer, gegevensregistratie, certificering en verbetermanagement. Isoware gebruikt de kracht van Lotus Notes en is specifiek ontwikkeld voor middelgrote tot grote organisaties. Voor organisaties die volledig via het web, in de Cloud, willen werken hebben we Proware.

Door een gericht documentbeheer kan de expliciete kennis voor de organisatie worden verankerd en ontsloten: van kwaliteitsgerelateerde documenten als procesbeschrijvingen tot specifieke productinformatie. Dit alles volgens gangbare kwaliteitsprincipes als o.a. ISO 9001, VCA, INK, HKZ en SAS70. Kortom: kwaliteitsmanagement op hoog niveau voor uw ( Iso ) kwaliteitshandboek.
Hier kunt u meer over lezen in onze brochure, die te zien is in het rechtervenster.

Pilot versie

Mocht u verder nog geïnteresseerd zijn in onze producten en/of diensten, vraagt u dan naar onze pliot versie. Deze pilot stelt u in staat om een maand lang één of meer van onze software producten uit te proberen binnen uw organisatie. Bij dit aanbod inbegrepen is een speciale licentie-payback garantie.

Demo 
Wij bieden u met genoegen een meer gedetailleerde demonstratie van onze software applicaties aan. Deze demonstratie is niet slechts een presentatie van alle functies van de applicaties, maar ook een uitwisseling van gedachten over mogelijke oplossingen. We hebben immers jaren van ervaring op onze naam staan!

Workshop
Het succes van welke applicatie dan ook wordt uiteindelijk bepaald door de gebruikers ervan. Onze case-georiënteerde workshops bieden de gebruikers en applicatiemanagers van uw organisatie een hands-on training in gebruik en onderhoud van onze applicaties.

Rollout
Doordat wij onze applicaties eerst implementeren in een micro-omgeving, kunnen ze geïnstalleerd en getest worden in overeenstemming met de wensen van de klanten. Zodra dit proces beëindigd is, kunnen de applicaties verder ''uitgerold'' en geïmplementeerd worden in de rest van de organisatie. De mogelijkheid om onze applicaties aan te passen aan de behoeften van de klant verzekert deze optie.

Biware - de IBM Lotus oplossing voor klachtenmanagement

Elke gezonde organisatie is continu bezig met verbeteren, verbetermanagement. Dit beperkt zich niet alleen tot klachten, de klachtenprocedure, maar tot elke verbeterkans binnen en buiten de organisatie. Groeiende concurrentie en hogere klantverwachtingen stellen in toenemende mate hoge eisen aan een effectief klachtenmanagement, of breder gesteld, een effectief call management.Klachtenmanagement


Metaware biedt met Biware dé software oplossing voor een adequaat call management ook wel klachtenafhandeling. Biware voorziet in een efficiënte en effectieve wijze de registratie, opvolging en rapportage van alle calls. Of het nu klachten, kansen, verbetervoorstellen of een ander type call is. Biware is een uiterst flexibel in te richten systeem, zodat volledig aan de eigen wensen van de organisatie kan worden tegemoetgekomen. Door zijn meervoudige workflow en call codering kunnen alle calls stap-voor-stap op het juiste moment naar de juiste mensen worden doorverwezen. De verantwoordelijken zijn zo makkelijk in staat het proces te monitoren en aan senior management te rapporteren. Zo zijn alle ingredienten beschikbaar om calls in verbeteringen om te vormen. Kortom: alles om te voldoen aan uw hoge eisen voor klachtenafhandeling, klachtenmanagement of verbetermanagement.
Voor organisaties die volledig via het Web, in de Cloud, willen werken hebben we Improware.

U kunt hier meer over lezen in onze brochure, deze is te vinden in het rechtervenster.

Pilot versie
Mocht u verder nog geïnteresseerd zijn in onze producten en/of diensten, vraagt u dan naar onze pliot versie. Deze pilot stelt u in staat om een maand lang één of meer van onze software producten uit te proberen binnen uw organisatie. Bij dit aanbod inbegrepen is een speciale licentie-payback garantie.

Demo 
Wij bieden u met genoegen een meer gedetailleerde demonstratie van onze software applicaties aan. Deze demonstratie is niet slechts een presentatie van alle functies van de applicaties, maar ook een uitwisseling van gedachten over mogelijke oplossingen. We hebben immers vele jaren van ervaring op onze naam staan!

Workshop
Het succes van welke applicatie dan ook wordt uiteindelijk bepaald door de gebruikers ervan. Onze case-georiënteerde workshops bieden de gebruikers en applicatiemanagers van uw organisatie een hands-on training in gebruik en onderhoud van onze applicaties.

Rollout
Doordat wij onze applicaties eerst implementeren in een micro-omgeving, kunnen ze geïnstalleerd en getest worden in overeenstemming met de wensen van de klanten. Zodra dit proces beëindigd is, kunnen de applicaties verder ''uitgerold'' en geïmplementeerd worden in de rest van de organisatie. De mogelijkheid om onze applicaties aan te passen aan de behoeften van de klant verzekert deze optie.