stroomschema flowchart kwaliteitssysteem

Proware module FlowCreator widget

Het digitale handboek Proware heeft een aantal uitbreidingsmodules, zoals de module FlowCreator. Deze module is nu voorzien van een widget om elk stroomschema in te sluiten in elke andere webpagina van uw website, intranet of andere webapplicatie. Voor een volledige integratie en koppeling met uw kwaliteitsdocumenten. Visueel, effectief en dynamisch.

Stap 1
Maak een stroomschema met koppelingen naar documenten, documentenoverzichten of bijlagen. Maak het stroomschema zonodig dynamisch om extra details, bijvoorbeeld van uitgewerkte subprocessen, zichtbaar te maken.

Stap 2
Maak met de widget de code aan en definieer de vereiste toegang.

Stap 3
Plaats widget code in de webpagina waar het stroomschema moet komen.

Het resultaat
Voor onderstaande voorbeelden van stroomschema's is de widget gebruikt. De stroomschema's zijn dynamisch en verwijzen door naar onderliggende documenten (of bijlagen) in het Handboek - ISO 9001 - Kwaliteit.
Alles toegankelijk op de plek waar gebruikers kijken, of het nu gaat over ISO 9001, HKZ, ISO 27001 of ..